IN EEN STOK OVER DE VAART

Zevenhuizen – De 31ste editie van het Zevenhuizense Oogstfeest krijgt op 2 september een avontuurlijk tintje. Wie durft kan abseilen van het oude gemeentehuis, of kan via een zestig meter lange kabelbaan van het te slopen pand afsuizen. Ook het polsstokverspringen over de ringvaart – ofwel fierljeppen – moet voor spektakel gaan zorgen. “Het is…

IEDEREEN MAG DE RINGVAART OVERSPRINGEN

Zevenhuizen – De eerste zaterdag van september wordt een nieuw Oogstfeest opgeleverd. De 31e editie van het dorpsfeest voor Zevenhuizen en zeer wijde omgeving kent veel nieuwe elementen. Een daarvan is het polsstokspringen. “Iedereen mag een poging wagen de overkant van de ringvaart te halen.” Voorzitter Arie Dijkshoorn en pr-man Niels Elgersma van het Oogstfeest-comité…

HET OOGSTFEEST COMITE

Zes man sterk, daar staan ze, de leden van het nieuwe Oogstfeestcomité. Ze staan de trappelen om hun vernieuwende plannen ten uitvoer te brengen. Het zestal wordt bijgestaan doornog eens drieenthousiastelingen: Ed Roos (verenigingen), Bert van Keppel (middenstand) en Jan Dijkshoorn (pr & communicatie) ontbreken op de foto. Nieuwe route Dat het een Oogstfeest 2.0 wordt,…

ELGERSMA MEDIA

TROTSTE SPONSOR EN MAKER VAN DEZE WEBSITE!

WEBSITE NODIG? WWW.ELGERSMAMEDIA.NL